М. Габриел участва на семинар за участието на жените в европейските политики

Евродепутатът Мария Габриел на форум в Пампорово: Законодателните промени могат да ускорят процеса за постигане на равенство между половете

Ще трябват още десетилетия, за да постигнем целите за 75% трудова заетост сред жените, равно заплащане между двата пола за труд с равна стойност, поне 40% представителство на жените в управителните бордове на дружествата. За това са необходими мерки сега, които да послужат като катализатор за достигане на заложените цели за равнопоставеност между половете. Това заяви евродепутатът от ЕНП-ГЕРБ Мария Габриел в лекция пред дамската структура на ГЕРБ от Смолян. Двудневният семинар е посветен на участието на жените в европейските политики и е организиран от евродепутата от ГЕРБ-ЕНП Владимир Уручев.

По думите на Мария Габриел, равнопоставеността има своя естествен ритъм, но с определени ускорители, включително със законодателни промени, тя може да се случи значително по-бързо.

Друга цел по отношение на равнопоставеността на половете е да се счупи т.нар. „стъклен таван“ по отношение на кариерното развитие на жените, който не им позволява да заемат ръководни постове.  

Мария Габриел наблегна още, че основна пречка в постигането на поставените цели са предразсъдъците и стереотипите.

„Все още в учебниците има мъжки и женски професии. Всяка година попадам на учебници с илюстрации, които още в ранна възраст формират стереотипи - например момчето отива до компютъра, а момичето до шевната машина или кухнята“, отбеляза евродепутатът.

Мария Габриел представи данни, според които 32% от жените в ЕС работят на непълен работен ден в сравнение със само 8,2% от мъжете. Разликата в заплащането средно е 16,4% - тоест една жена получава средно почти едно евро по-малко, отколкото мъж за една и съща работа. Ако се изчисли в дни,  една жена работи безплатно 60 дни в годината в сравнение с един мъж за една и съща позиция. „Само 31% от предприемачите в ЕС са жени, въпреки че 80% от завършилите висше образование са жени. В управителните съвети на големите компании жените заемат едва 17.8% от позициите. Пенсиите на жените са 39% по-ниски спрямо тези на мъжете и това е съвсем логично - по-ниска заетост, по-малко осигуряване, по-ниска пенсия. Тоест, един порочен кръг още от самото начало“, отбеляза евродепутатът.

Изводите, направени на европейско ниво са, че добър резултат по отношение на равнопоставеността е постигнат в страните, където е въведен квотният принцип. Най-голям успех бележат скандинавските страни.

„Квотите могат да се използват като инструмент, който да даде шанс на жените в борбата със стереотипите, а след това да се работи на ниво обществена нагласа. Между публикуването на предложението за директива за жените в управителните съвети на дружествата и днес, делът на жените в бордовете се е увеличил от 15,8% до над 20%. Това са факти, които показват, че квотният принцип дава резултат», поясни Мария Габриел. Като положителен пример за участието на жените в политиката тя отбеляза листата на ГЕРБ за европейските избори, която е балансирана между двата пола. Едновременно с това, Групата на Европейската народна партия в Европейския парламент, към която е делегацията евродепутати от ГЕРБ, е единствената парламентарна група с равнопоставеност между жени и мъже.