Огън и оран на Болата!

Спряха ги, засега

Регионалната екоинспекция във Варна спря засега изгарянето на треви и храсти и извършването на оран в землището на село Българево, община Каварна, над местност “Болата”.

След получени сигнали през август, беше установено изгаряне на растителност, посочиха от РИОСВ-Варна. За констатираното са били уведомени Областна дирекция „Земеделие“ в Добрич и Общинска служба по земеделие – Каварна, с цел предприемане на действия от тяхна страна за съставяне на акт по Закона за почвите, съобщава varnautre.bg.

При последващ контрол през септември на същата територия е установено извършване на почвообработка с тежка техника. При проверката е дадено предписание за преустановяване на дейността до изясняване на обстоятелствата по нейната законосъобразност съгласно екологичното законодателство.

Днес при извършена контролна проверка по даденото предписание е установено, че техниката не работи и не се извършват селскостопански дейности на терен.