Нови улици за 20 млн. лв. изграждат в бургаските квартали

Мисия Бургас

28-09-2016, 12:18

Снимка:

anrieff

Автор:

Екатерина Джутева

Всичко от Автора

Още по Темата:

Дойде ред и на "Възраждане"!

Улиците попадат в регулацията на ЦАУ „Освобождение”

Нови улици за 20 млн. лв. ще се правят в общината. Това става ясно от обявената обществена поръчка. Цената е без включен ДДС.
Улиците попадат в регулацията на ЦАУ „Освобождение”, включваща територията на: ж.к.„Славейков”, кв. Лозово, кв. Ветрен, кв. Банево, в.з.„Минерални бани”, с. Миролюбово, с. Равнец и с. Изворище.
Изпълнението на обществената поръчка включва строителство (вкл. изготвяне на проект), ремонт и поддържане на улици и пътища. Поръчката включва и  осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя/улицата, както и дейности, които имат за цел да осигурят техническото състояние на пътя/улицата, пътните съоръжения в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти /в т.ч. отстраняване на единични повреди и деформации по елементите в обхвата на пътя/улицата, пътните съоръжения и предотвратяване на по-нататъшното им развитие, отстраняване на локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на повреди по пътната настилка, пътните съоръжения. 
В поръчката са включени още доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка. 
В предмета на поръчката не са включени дейности по ремонт и поддържане на „пътните принадлежности“: пътните знаци; пътната маркировка; светофарните уредби; автономните телефонни колонки; крайпътните насаждения; аварийните площадки; енергозахранващите и осветителните съоръжения заедно с прилежащите им терени; предпазните огради, направляващите стълбчета, снегозащитните съоръжения; защитните огради и другите технически средства за организация и регулиране на движението. Те са предмет на други договори, сключени от Община Бургас.
Оферти могат да се подават до 24.10, а те ще бъдат отворени на следващия ден в сградата на общината.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен