33.4 млн. лева са приходите от нощувки през месец юли в областта

Най-много са пренощувалите от Румъния, Германия и Русия

През юли 2016 г. в област Добрич са функционирали 153 места за настаняване. Броят на стаите в тях е 11.3 хил., а на леглата - 27.0 хиляди. В сравнение с юли 2015 г. общият брой на местата за настаняване нараства с 6.3%, съобщават от Статистически изследвания – Добрич към ТСБ Североизток.

Нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2016г., е 619.9 хил., или с 10.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2016 г. се увеличават с 11.3% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 104.1 хиляди. От всички пренощували лица 28.9% са българи, чужденците са  74.0 хил. От Румъния туристите  са 40.1%, Германия - 14.3%  и Русия 9.9%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2016 г. е 74.0%, като се увеличава със 0.3% спрямо юли 2015 година.

Приходите от нощувки през юли 2016 г. достигат 33.4 млн. лв., или с 15.2% повече в сравнение с юли 2015 година. Регистрирано е намаление на приходите от български граждани с 9.2 %, а увеличението на приходите от чужденци е съответно с 22.9%.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен