10 деца от Стара Загора са осиновени през август

Общо 61 сигнала за деца в риск са постъпили през август

10 заповеди за прекратяване настаняването в институция поради осиновяване са издадени от отдел "Закрила на детето" през месец август, съобщи директорът Петя Чакърова. Общо издадените заповеди през август са 28 като останалите са за настаняване на дете в институция – 3,настаняване на дете в приемно семейство – 7,прекратяване настаняването на дете в приемно семейство и настаняване в ЦНСТ – 1,прекратяване настаняването в институция поради смърт на детето – 3,прекратяване настаняването в институция поради навършване на пълнолетие – 1,издадена е 1 заповед за ползване на социални услуги от деца.

Общо 61 сигнала за деца в риск са постъпили през август в отдел „Социална закрила” в Стара Загора. От началото на година те са 481.Те са за-дете, останало без родителска грижа-18, за упражнено насилие над дете (физическо, психическо, сексуално)-4, за неглижиране на дете-17,  за деца с увреждания-2, за малолетни/непълнолетни бременни или родили деца-5, за деца, родени от малолетни/непълнолетни майки-7,за непълнолетни, съжителстващи с лице от противоположния пол -3, нарушен контакт на детето с отсъстващия родител – 2 ,сигнали за деца, настанени в специализирани институции и услуги резидентен тип – 3 сигнала.

Общият брой случаи, по които работи отделът по закрила на детето в момента са 984 или средно по 61 случая на социален работник.