Рекламираме местния дивеч пред руски ловци

Представители от ловните стопанства “Тервел” и “Шерба” презентираха богатото разнообразие от дивеч и високото качество на ловните услуги у нас

Североизточно държавно предприятие представи страната ни на международното ловно изложение ARMS&HUNTING, което ежегодно се провежда в Москва. В рамките на форума българският щанд привлече хиляди любители на лова и доказа огромният интерес на руските ловци към организирания ловен туризъм у нас.

Представители от ловните стопанства “Тервел” и “Шерба”, експерти по ловностопански дейности от предприятието, както и директорът  инж. Веселин Нинов презентираха богатото разнообразие от дивеч и високото качество на ловните услуги у нас. Посетителите на изложението отправиха редица въпроси, свързани с организирания лов в различни части на страната ни, и заявиха готовност за участие още в следващия ловен сезон в България. Специално за изложението беше подготвена брошура, която да рекламира ловните ни дестинации.

В обхвата на Североизточно държавно предприятие има 13 горски и 5 ловни стопанства на територията на четирите области: Варна, Добрич, Търговище и Шумен. ДЛС “Черни Лом”, ДЛС “Паламара”, ДЛС “Балчик”, ДЛС “Шерба” и ДЛС “Тервел” се гордеят с трофейните качества на дивеча. Сред най-разпространените видовете, които са обект на лов и ловен туризъм, са благородният елен, сърната и дивата свиня, както и заекът, яребицата и фазанът. Интерес представляват също муфлонът, еленът лопатар, пъдпъдъкът и водоплаващият дивеч.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен