Здравното министерство е разписало повече от сто страници с по-общи и по-конкретни въпроси, които трябва да помогнат да се определи състоянието и диагнозата на пациента.

С конкретни критерии ще се определя степента на спешност още при обаждането на спешния телефон 112 и според това ще се определя и времето на пристигане на линейката.

Основните въпроси, които от Министерство на здравеопазването препоръчват на диспечерите на Спешния телефон 112 са:

1. Какво се е случило/ каква е спешността?
2. Къде се намирате /адрес, локация, отличителни белези/
3. Колко са пострадалите?
4. На каква възраст е пострадалият, болният, пациентът?
5. В съзнание ли е пациентът?
6. (ако не е сигурен) - Буден ли е?
7. (ако не е сигурен) - Отговаря ли на повикване?
8. Отговаря ли при побутване?
9. Движи ли се пациентът?
10. Диша ли пациентът?
11. (ако не е сигурен) - Погледнете дали се повдигат гърдите?
12. (ако не е сигурен) - Има ли шум от дишане?
13. Мъж или жена е пациентът?

Също така от МЗ дават и конкретни въпроси според вида инцидент. Предлагаме ви критериите при ушна травма:

 1. Буден ли е?
 2. Диша ли нормално?
 3. Какво се случи?
 4. Какво причини нараняването на ухото?
 5. Има ли изтичане на течност?
 6. Има ли други поражения?
 7. Чува ли ви?
 8. Вие ли му се свят?
 9. Блед ли е?
 10. Има ли гадене?
 11. Повръща ли?

В подобна насока са и въпросите при инцидент задавяне:

 1. Буден ли е?
 2. Диша ли нормално?
 3. Опишете как диша?
 4. Повдига ли гърдите?
 5. Чува ли се шум?
 6. Говори ли?
 7. Посинява ли?

Според отговорите се определят и критериите: Код Червено - безсъзнание, с нарушено дишане, не говори/ не плаче, посинява, шумно дишане

Код Жълто - говори/плаче, стридор - шумно дишане, освободени дихателни пътище след задавяне, има газов поток (чува го), пристъпна кашлица при деца.

С критериите на МЗ се въвеждат Червен код - за най-спешните случаи, жълт - за не толкова неотложните и зелен - за неспешните.

Най-краткото време е за червения код - 8 минути, за Жълт код от 8 до 20 минути, а за неспешния код Зелен - 120 минути.

Новите правила трябва да влязат в сила във всички спешни центрове от 16 ноември тази година.