Започна раздаването на втория транш от помощите за социално слаби

Мисия Пловдив

25-10-2016, 08:29

Снимка:

plovdivutre.bg архив

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Стартира поетапно раздаването от втория допълнителен транш на програмата, изпълнявана от БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ с помощта на общините на територията на Пловдивска област. То ще се извършва по списъците с допълнителните групи правоимащи лица, предоставени от Дирекциите „Социално Подпомагане“. През втория допълнителен транш, продукти ще се раздават само на лицата включени в горепосочените списъци, като всeки правоимащ следва да получи:

• грах - 0,800 кг;

• гювеч – 0,800 кг;

• ориз - 4 кг;

• булгур - 0,500 кг;

• зрял фасул – 3 кг;

• пчелен мед - 0.500 кг;

• месна консерва - 0.480 кг;

• рибна консерва - 0,480 кг;

• лютеница - 1 кг;

• доматено пюре - 0,400 кг;

• бисквити - 0.400 кг;

• вафли - 1 кг .

Бенефициенти по програмата са: Допълнителната целева група за подпомагане с хранителни продукти, на които да бъдат разпределяни закупени, но неразпределени и нераздадени храни, е:

1. лица и семейства, които поради нисък доход или липса на доход не са в състояние да посрещнат свои основни жизнени потребности, в т. ч. и лица и семейства в тежка социална ситуация и с ниски доходи, които са получили еднократна помощ по реда на чл. 16 ППЗСП за задоволяване на инцидентно възникнали потребности;

2. лица и/или групи от лица, ползващи социални услуги по реда на ППЗСП – в общността или резидентен тип; 3. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен