Създават комисия за изработване на нов статут на символите, почетните звания и награди на Общината

По решение на Общинския съвет на Добрич

Ще бъде създадена Временна комисия за изработване на нов статут на символите на Община град Добрич, почетните звания и награди в частта му за определяне на почетен гражданин, това реши на заседанието си днес Общинският съвет на Добрич.

Изработването на този нов статут е аргументирано с необходимостта да бъдат избегнати неяснотите и неточностите при изтъкване на мотивите за избор на почетен гражданин. Целта е да се гарантира удостояването с това звание на наистина най-заслужилите личности в добруджанския град. В докладната записка е посочено още, че със званието „Почетен гражданин на Добрич“ се удостояват личности, чиято дейност представлява изключителен и траен принос в обществено-политическия, стопанския, социалния и културен живот на града. Наградата е морална, с което се отдава заслужено внимание, признание и обществена гласност на личности, които имат голям принос в обществения живота както на града, така и на страната. „Изборът на „Почетен гражданин“ е акт на обществена оценка на заслугите и приноса на предложените личности и този акт се следи с особено внимание и интерес от цялата общественост. При него е необходимо да има ясни, точни и конкретни правила и критерии, въз основа на които да се прави подборът“, е посочено в докладната записка.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен