Дискриминацията на хората с увреждания обсъждаха в Русенския университет

Мисия

29-10-2016, 08:00

Снимка:

Пресцентър РУ

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Студенти честваха Световния ден на ерготерапията в Русе

Беше представена положителната ролята на Комисията за защита от дискриминация

Лектория по въпроси на дискриминацията на хората с увреждания в България и в рамките на Европейския съюз се проведе в Клуба на социални работник в Русенски университет. Тя се осъществи в партньорство между Клуба на социалния работник, регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация, Национален алианс за социална отговорност и дирекция „Здравни и социални дейности“ към община Русе. Лекторията е част от стартиралата през 2015 година поредица от инициативи под надслов „Заедно за многообразие, толерантност и недискриминиране“. В нея се включиха 42 участници – представители на социални услуги, организации и институции, студенти и преподаватели от професионално направление „Социални дейности“. Участниците бяха приветствани от заместник-ректора по евроинтеграция и международно сътрудничество проф. Юлиана Попова, регионалния координатор на Националния алианс за социална отговорност Маргарита Събева и Мариела Личева – директор на дирекция „Здравни и социални дейности“ в община Русе. В своите приветствия те подчертаха важността на провежданите инициативи по проблеми на многообразието, толерантността и недискриминирането за подготовката на студентите и за цялото общество, което трябва да стане по-чувствително към дискриминацията на хората с увреждания и към създаването на условия за равнопоставеност и достъпност. 

Дискриминацията на хората с увреждания в България и възможностите за предоставяне на помощ от Комисията за защита от дискриминация бяха представени от Валентина Николаева – регионален  представител на Комисията за защита от дискриминация. Тя представи  различни случаи на дискриминация на деца и възрастни хора с увреждания,  по които има влезли в сила решения на Комисията за защита от дискриминация.  Актуални аспекти на дискриминацията на хората с увреждания на ниво Европейски съюз, сравнени с тези в България, представи в своята лекция доц. д-р Сашо Нунев.