НДЕФ набира проекти за разработване на минерални извори

Региони

01-11-2016, 16:57

Снимка:

AMG

Автор:

AMG

Всичко от Автора

Още по Темата:

Кюстендил ще увеличава дебита от горещия минерален извор

От 1 ноември Националният доверителен екофонд започва да приема проекти от общините по пилотната програма за разработване на минерални извори, които се намират на тяхната територия. Срокът за внасяне на предложения е 16 декември т.г.
Бюджетът на програмата е 3,5 млн. лева. Кандидатите трябва да представят готови предпроектни проучвания, технически проекти и бизнес план, доказващ икономическата целесъобразност на проектите.

Програмата е с характер на финансов инструмент и ще се реализира през 2017 г. Със средствата ще се осигуряват безвъзмездно до 50 процента от проектите на общините, като за останалата половина от стойността им местните власти ще трябва да използват собствени средства или кредитен ресурс. Освен безвъзмездното финансиране на общините, ще има възможност да се покрият и лихвите по взетите от тях кредити.

По програмата ще се подпомага подмяна, изграждане или разширяване на инфраструктурата за пренос или подаване на минералните води до ползватели, резервоари, топлообменници, оборудване за експлоатация и водовземане и др. Всички условия за кандидатстване ще намерите на  www.ecofund-bg.org

Находищата на минерални води у нас изключителна държавна собственост, са 102. От 2011 г. с промени в Закона за водите е въведена възможността те да се предоставят безвъзмездно на общините за срок от 25 години. Досега от нея са се възползвали 42 общини, които стопанисват 63 находища, както и 37 находища - общинска собственост. Данните сочат, че до момента се оползотворява по-малко от 20 процента от ресурса, като потенциалът е 3800 литра в секунда.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"