Новаков: България е посочена като успешен пример в борбата с измамите в ЕС

Това стана ясно по време на разглеждането на годишния доклад за финансовите интереси на ЕС в Комисията по регионално развитие на ЕП

През 2015 година се наблюдава ръст от 36% при злоупотребите и нередностите с европейски средства в Европейския съюз (ЕС). На този фон България е една от държавите, които се сочат като пример за това как успешно може да се противодейства на подобни практики, ощетяващи данъкоплатците. Това стана ясно по време на разглеждането на годишния доклад за финансовите интереси на ЕС в Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. В рамките на дебатите, Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ ГЕРБ, подчерта, че част от грешките при работа с европейско финансиране се дължат на сложната нормативна уредба и настоя за по-решителни действия за намаляване на бюрокрацията в ЕС. Още в рамките на подготвителните срещи, той изрази задоволство от високата оценка, която страната ни е получила, като според него тя е в резултат на ефективните мерки, предприети за доброто управление на европейските програми в България и борбата с контрабандата. Според доклада, страната ни е сред първите държави членки, които приемат своя стратегия за борба с измамите, приоритизира темата и инвестира в обучения на администрацията.
„Макар да е една от новите държави членки, България  се научи много бързо да работи с европейските фондове, постигайки ефективност по-голяма от държави с дългогодишен опит с тях. В доклада се посочва още, че Дирекцията „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС) в България кооперира отлично с партньорски организации в ЕС и страната е адаптирала законодателството си към директивата за обществените поръчки“, според Новаков. В  допълнение, докладът посочва, че България инициира съдебни и данъчни реформи за борба с митническите измами, които се приемат положително от Европейската комисия и партньорите ни.