Ще възстановяват старата сграда на ЖП гара Добрич

Областният управител търси възможности

Във връзка със запитвания от граждани и обществени организации от град Добрич и областта, относно възможността за възстановяването на сградата на старата ЖП гара в град Добрич, Областният управител на област Добрич направи постъпки пред Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и генералния директор на ДП „НКЖИ“, за предоставянето й за управление. Сградата е с историческо значение и представлява паметник на културата от местно значение. ЖП гара Добрич е построена през 1910г. При оттеглянето на румънците през 1916г. тя е станала арена на трагични събития, в които са загинали невинни българи.

В резултат на направеното предложение, и обсъжданията в УС на ДП НКЖИ, двете институции изразиха писмено съгласие сградата да бъде предоставена за управление в полза на Областния управител на област Добрич. Комисия, назначена със Заповед на Областния управител Детелина Николова прие сградата, за която ще бъдат потърсени възможности за възстановяването й.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"