Кампания „Как да защитим правата си като длъжници и кредитори“ в Каварна

На 25 ноември от 10:00 ч. до 16:00 ч.във фоайето на общината

Община Каварна и Националното сдружение на общините в Република България  в партньорство с Камара на частните съдебни изпълнители, стартират информационна кампания „Как да защитим правата си като длъжници и кредитори“. 
В рамките на програмата ще се проведе ден на отворените врати на 25 ноември от 10:00 ч. до 16:00 ч.във фоайето на общинската администрация.
Целта на кампанията е да се запознаят гражданите с правата им като страна в изпълнителния процес, да се информират за функциите на частните съдебни изпълнители, да се отговори на техните горещи въпроси и да се представят в директен разговор с гражданите законодателните инициативи на частните съдебни изпълнители за защита на интересите на страните в процеса.
В приемната ще бъдат поставени листовки с няколко въпроса за обратна връзка, свързани със съдебното изпълнение, както и брошура със съвети , как да защитят правата си длъжниците и кредиторите.
Като гост в деня на отворените врати, участие ще вземе и частен съдебен изпълнител Слави Сербезов – с район на действие  Окръжен съд град Добрич.
Община Каварна кани всички гости и граждани на града да се включат в информационна кампания.