Сагата в Двореца край Балчик продължава!

Общинският съвет с декларация към две държавни институции

Декларация относно действията на СУ „Св. Климент Охридски” и Министерството на културата по стопанисване на комплекс „Двореца и Ботаническата – градина” в Балчик прие днес Общинският съвет, съобщава радио Варна. Документът е със следното съдържание:

„Ние, общинските съветници, водени от обществения интерес, изразяваме своето дълбоко безпокойство от поведението на две държавни учреждения в Балчик.Министерство на културата и Софийски университет не могат постигнат договореност на входа на комплекса, който е сред най-посещаваните обекти в страната, да функционира една обща каса.
Общински съвет категорично се обявява против събиране на две входни такси на две отделни каси, тъй като това води до крайно негативен отзвук и огорчение сред туристите. Функционирането на двете каси предизвиква ежедневни скандали, за които ни информираттърговци, развиващи дейност в непосредствена близост и хотелиери. Недопустимо е след като Държавата и Общината изразходват огромни средства за имиджова реклама на България и Община Балчик като дестинация за културен туризъм, тези учреждения, които са на държавна издръжка, да продължават с действията си да уронват престижа на Общината като туристически културен център. Дългогодишният конфликт между Софийския университет и Министерството на културата, освен нанесеното непоправимо петно на българския туризъм, води и до двойни разходи за стопанисване на обекта, тъй като всяко едно от учрежденията прави такива за обезпечаване събиране на таксата и охрана на своята част от комплекса.
Призоваваме двете ведомства да решат спора кой да събира приходите и на входа да функционира една обща каса.
При невъзможност да се вземе адекватно решение за осигуряване на безконфликтни туристически посещения, заявяваме готовност Общината да стопанисва и управлява целия комплекс, се казва в декларацията.
Напомняме, че съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет определя изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината и ако в срок до 01.02.2017 г. не бъдат премахнати двете каси, ще използваме всички позволени от закона средства за решаване на проблема, пише в документа.
Декларацията ще бъде разпространена до всички ресорни ведомства, уточни председателят на местния парламент.