Мария Габриел: Споразумението между Европол и Украйна е стъпка напред

Украйна е ключов партньор на Европейския съюз в рамките на Източното партньорство

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент прие с голямо мнозинство докладa на евродепутата Мария Габриел (ГЕРБ/ЕНП) за сключване на споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Украйна и Европол.
 
„Има ясно изразена необходимост Европол да засили оперативното сътрудничество с Украйна. Украйна е ключов партньор на Европейския съюз в рамките на Източното партньорство. Сигурността и борбата с организираната престъпност представляват основните императиви, за да бъдат постигнати напълно целите на това партньорство", подчерта Мария Габриел след гласуването в парламентарната комисия.
 
Според нея обмяната на информация ще направи по-ефективна дейността на държавите членки на ЕС и Украйна по предотвратяване и борба с организираната престъпност, тероризма  и други форми на международната престъпност. Отвъд обмена на информация, споразумението предоставя редица възможности като например дейности за обучение и превенция на престъпността. В допълнение Мария Габриел подчерта, че подписването на това стратегическо и оперативно споразумение за сътрудничество следва да насърчи от една страна по-нататъшната координация между стратегиите и плановете за действие по отношение на престъпността на ЕС и държавите-членки, а от друга страна – между ЕС и Украйна.

„Засиленото сътрудничество в областта на сигурността между ЕС, неговите държави-членки и Украйна е съвместимо със сближаването и в други области, като например мобилността на европейски и украински граждани. Това споразумение е още една гаранция за по-ползотворно сътрудничество в контекст на визовата либерализация за Украйна“, заключи Мария Габриел, която е докладчик на Европейския парламент относно либерализирането на визовия режим за украински граждани.

В рамките на заседанието на парламентарната комисия беше гласуван и докладът за сключване на споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Грузия и Европол, по който Мария Габриел е докладчик за Групата на ЕНП.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"