НС прие на първо четене Бюджет 2017

Предвижда се през 2017 г. растежът на БВП слабо да се забави до 2,5 на сто

Парламентът прие Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г. на първо четене. В гласуването участваха 171 народни представители, от които 102 бяха "за" - 75 депутати от ГЕРБ, 14 от Реформаторския блок, 8 от БДЦ - Народен съюз и 4 от Атака и 1 независим, 58 - депутата бяха "против", а 11 се въздържаха.

Проектобюджетът за следващата година предвижда приходите, помощите и даренията да са в размер на 21 932 005 400 лв., а разходите - в размер на 11 092 124 100 лв. Бюджетното салдо по държавния бюджет се предлага да бъде дефицит, в размер на 864,2 млн. лв. Планирано е увеличение в размера на бюджетните взаимоотношения между общините и централния бюджет с 219,2 млн. лв.

Предвижда се през 2017 г. растежът на БВП слабо да се забави до 2,5 на сто. Нивото на безработица се очаква да забави темпа си на намаление и да достигне средна стойност от 7,3 на сто. В проектобюджета е записано, че за следващата година се предвижда инфлация в размер 1,5 на сто.

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. предвижда увеличаване на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2017 г. на 460 лв. и запазване на този размер за 2018 и 2019 г.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"