Одобриха плана за рибарското пристанище в Царево

Парите

22-11-2016, 17:33

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Данъци и такси в Царево вече се плащат и онлайн

На единадесетата сесия след широко обсъждане бе одобрен и парцеларният план, който ще даде възможност да започне процедура

Общински съвет Царево одобри годишните програми за развитие на читалищната дейност на територията на общината. Общинските съветници гласуваха също изменение в Наредбата за рекламна и информационна дейност, както и изменение в на текстовете за поставяне на преместваеми обекти. На сесията бе гласувана и определената такса за храноден на учениците от първи до четвърти клас на

И тази година Община Царево спази традицията си и преди Коледа след гласуване дари поредната сграда на православен храм, този път в село Кондолово.

На единадесетата сесия след широко обсъждане бе одобрен и парцеларният план, който ще даде възможност да започне процедура по одобрение на проекта за „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Мичурин" гр. Царево".

Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016г. бе допълнена след гласуване.