Съдия Синков е новият зам.-председател на БАС

Той официално встъпи в длъжност като заместник-председател на Апелативен съд–Бургас

Съдия Пламен Синков е новият заместник –председател на Бургаския апелативен съд. На тържествена церемония днес той подписа официално акта за встъпване в длъжност. Събитието се състоя в конферентната зала на Апелативен съд –Бургас в присъствието на административните ръководители на Районния, Окръжния и Административния съд в града. Председателят на Апелативен съд – Бургас Деница Вълкова изрази увереност, че и като заместник председател на Апелативен съд- Бургас съдия Пламен Синков ще продължи отстоява каузата на истината и справедливостта и ще работи за повишаване доверието на гражданите в съдебната институция. От името на съдиите в Апелативен съд – Бургас съдия Вълкова пожела здраве, увереност в работата и успехи във всяко начинание.

Съдия Синков благодари на колегите си за съвместната работа досега, подчерта, че водещото при него винаги е уважението към хората и си пожела съдебни актове, от които да не се срамува.

На заседание на 22 ноември 2016 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет гласува с пълно единодушие съдия Пламен Синков да бъде назначен за заместник-председател на Апелативен съд – Бургас.

Пресслужбата на съда припомня, че в края на септември дългогодишният ръководител на наказателно отделение и зам.-председател на съда Георги Кошничаров подаде оставка. На общо събрание на съдиите, проведено на 04.10.2016 г. след тайно гласуване, беше взето решение да се подкрепи кандидатурата на Пламен Синков.

Пламен Синков е съдия от “кариерата“. Целият му професионален стаж е в съдебната система. Има административен опит като заместник-председател на Районен съд Бургас. От 2006 г. до момента работи като съдия в Окръжен съд –Бургас. От 20 юли 2015 г. е командирован в Апелативен съд – Бургас. Магистратът е с най-висок съдийски ранг- „съдия във ВАС И ВКС“ и с решение на ВСС от 2014 г.му е определена комплексна оценка от атестацията “много добра“. Работи в областта на наказателното правораздаване. След командироването си в Апелативен съд –Бургас Синков няма нито един отменен съдебен акт. Съдия Пламен Синков ще ръководи и наказателното отделение на съда.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен