Кампания против домашното насилие - “Бъди глас, не ехо!“ започва в Стара Загора

Ще бъдат проведени и професионални срещи-дискусии

Информационна кампания „16 дни на активизъм срещу домашното насилие - "Бъди глас, не ехо!" започва Сдружение „Самаряни" в Област Стара Загора.

Вече почти 13 години, Сдружение „Самаряни" работи по проблема домашно насилие. Още през 2004 г. към организацията е разкрит и продължава да функционира Кризисен център "Самарянска къща", в който се предоставя комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процеса на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и техните деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ. От 2004 до края на 2015 година 543 жени и деца са преминали през Кризисния център, а от началото на 2016 г. до момента подкрепа и услуги получават 9 жени и 9 деца.

През настоящата година, в рамките на кампанията, ще бъдат проведени и професионални срещи-дискусии „В подкрепа на хора, пострадали от насилие или трафик" в градовете Чирпан, Казанлък и Стара Загора, които ще обединят усилията на различни специалисти, работещи в институциите, имащи отношение по темата, за подобряване на механизмите на взаимодействие в процеса на оказване на подкрепа на пострадалите от насилие. Участие ще вземат представители от Районно управление на Полицията, Районен съд, Районна прокуратура, Дирекция "Социално подпомагане", Отдел "Закрила на детето", социални работници и психолози от Центровете за обществена подкрепа, социални работници и психолози от Кризисния център към Сдружение „Самаряни", както и други заинтересовани страни.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен