Общината ремонтира покривите на детски заведения и Стоматологията

С тези строителни намеси ще се подобрят битовите условия на заведенията

С близо 150 000 лева Община Добрич ремонтира важни обекти, заложени в Програмата за капиталови разходи за 2016 г. Парите са за подмяна на покривното покритие на детска градина 20, детска градина 23 и на Стоматологичната поликлиника и за ремонт на амортизирани детайли по покрива на детска ясла 1. С тези строителни намеси ще се подобрят битовите условия на заведенията и ще се осигури по – нормално протичане на дейностите в тях. Община Добрич ще продължи своята политика чрез Програмата за капиталови разходи да модернизира обекти, които се нуждаят от ремонт. За да бъде Програмата адекватна обектите се проучват обстойно и се преценяват неотложните потребности.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен