4000 домакинства по-малко получават помощи за отопление

Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика

Приключи приемането на молби-декларации за целева помощ за отопление от нуждаещите се граждани. В дирекциите "Социално подпомагане" в област Пловдив са издадени 17 532 заповеди за отпускане на помощта на стойност над 6 милиона лева, съобщиха от Регионална дирекция за социално подпомагане в Пловдив.
Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобразно промените в цените на електроенергията. За отоплителен сезон 2016/2017 г. месечният размер на целевата помощ е 72,46 лв. За петте месеца на отоплителния сезон сумата е 362,30 лв. Във връзка с увеличението на пенсиите от 01.07.2016 г. е изменен коригиращият коефициент, с цел да не се допусне отпадане на пенсионери от целево енергийно подпомагане само поради осъвременения размер на пенсията им.
За миналия отоплителен сезон общо 21 552 са лицата и семействата, които бяха подпомогнати с целева помощ за отопление .Снимка на Деня

Щрихи от Плевен