Собственикът на елените пред столичен МОЛ ще бъде санкциониран

Трите екземпляра от вида северен елен (Rangifler tarandus) вече са премахнати от обекта

След извършена проверка от експерти към Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), град София и Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София собственикът на елените, които бяха държани в клетка пред столичен мол ще бъде санкциониран. Трите екземпляра от вида северен елен (Rangifler tarandus) вече са премахнати от обекта.
 
От ОДБХ, град София ще санкционират собственика, тъй като няма постъпил документ от негова страна за издаване на разрешение за излагане на животните пред търговския обект, за което ще му бъда съставен Акт за установяване на административно нарушение.
 
След извършената справка в регистъра на регистрационните карти по ЗЗЖ в РИОСВ – София е установено, че два от екземплярите са регистрирани през 2014 год. За третия екземляр няма информация в базата данни на Инспекцията. Към момента от собственика на животните не са представени документи за произход, маркировка и регистрация. За нарушение на чл.22, ал.1 от ЗЗЖ на собственика ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.
 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"