Да се предпазим от пожари по празниците!

РСПБЗН-Сандански напомнят за необходимостта от спазване на някои правила за да не допуснем пожари и инциденти

В очакване на Коледните и Новогодишните празници от РСПБЗН-Сандански напомнят за необходимостта от спазване на някои правила с цел недопускане на пожари и инциденти.

1.Необходимо е да се обърне внимание на изправността и правилната експлоатация на отоплителните и нагревателни уреди. Същите трябва да са пожарообезопасени и да не се оставят без надзор.

2.Евакуационните пътища и коридори да се поддържат свободни за преминаване. Евакуационните изходи да бъдат отключени, пред тях да не се поставят материали.
3.По време на приготовленията за коледните и новогодишни трапези не трябва да се допуска забравяне на включени нагревателни уреди.

4.Игрите и забавленията на децата често крият опасност от възникване на пожари. Необходимо е да се упражнява постоянен родителски контрол, тъй като паленето на бенгалски огън и свещички до елхите или до други лесно запалими предмети е изключително опасно.

5.Много от пиротехническите средства – така наречените бомбички, пиратки, фойерверки и други подобни, са пожароопасни. Същите не трябва да се хвърлят безразборно от прозорци и тераси, тъй като това може да доведе до възникване на пожари в стопански постройки, съседни тераси, горими навеси и др. а също така и до нараняване на хора. Преди използването на пиротехнически изделия се запознайте с инструкциите за безопасното им използване. Не допускайте деца да боравят с пиротехнически изделия.

При устройването на елхите и използването на пиротехнически средства е необходимо:
1. Елхите да се поставят на безопасно разстояние от пердета и други горими материали;

  1. Елхите да не се поставят в близост до отоплителни и нагревателни уреди, в това число и до печки на твърдо гориво и камини;
    3. Да не се използват саморъчно изработени електрически ефекти;                                                               4.Да не се палят по елхите свещи и бенгалски огън;

5.Да се осъществява постоянен родителски контрол! Необходимо е да се разясни на децата опасността от детската игра с огън. Оставянето на деца без надзор сами в жилищата, а още повече заключени, е опасно.;
6.Фойерверки, бенгалски огън и други пиротехнически средства да не се хвърлят безразборно. Те са предназначени за използване на открити и безопасни места;

Зимният туристически сезон в общини Сандански, Струмяни и Кресна е в разгара си. В тази връзка от РСПБЗН – Сандански напомнят някои основни правила за пожарна безопасност:

  • При настаняване в хотели, почивни бази и хижи се запознайте с плановете и схемите за евакуация, които са поставени на видни места в близост до евакуационните изходи, по коридорите и на вътрешните страни на вратите на стаите за настаняване. Така ще имате представа за пътищата, по които да се евакуаирате в случай на пожар или авария;
  • Запознайте се с местоположенията на уредите за първоначално пожарогасене, които също са отбелязани на схемите за евакуация;
  • При възникване на пожар или друга авария запазете спокойствие, вземете най-ценните си вещи и напуснете сградата по указаните на схемата за евакуация маршрути. Ако срещнете хора от персонала, то следвайте техните инструкции, защото те могат най-добре да Ви насочат към евакуационните изходи;
  • Не палете огън в горските територии.

При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 0746/ 22016 или на тел. 112.

Бъдете внимателни и разумни!!!