Фондация „Идентичност“ стартира проект „Младежки свят“

Животът

24-12-2016, 15:16

Снимка:

Община Пловдив

Автор:

Мила Иванова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Горещо Коледно салса парти! Тази вечер в Пловдив

Деца коледуваха в Шесто РУ в Пловдив

В рамките му ще се проведат 3 интерактивни тренинг-обучения, като участие ще вземат общо 45 млади хора

През месец декември Фондация „Идентичност“ стартира проект „Младежки свят“.
Основна цел на проекта е да се насърчи и популяризира доброволчеството сред младите хора на възраст 15-18 години от град Пловдив.
В рамките му ще се проведат 3 интерактивни тренинг-обучения, като участие ще вземат общо 45 млади хора. Обученията са на тема „Доброволчеството - умения и кауза“.
„Ползите от реализацията на проекта за младежите, които ще вземат участие в него ще се изрази в повишена мотивация за участие в доброволчески инициативи, в умения за ефективна комуникация, справяне с трудни ситуации, умения за дефиниране на идеи и търсене на решения. Участието в обученията ще повлияе позитивно личностната самооценка и удовлетвореност на младежите, ще насочи енергията им в една градивна обществена посока, дистанцирайки ги от противообществени прояви и проблемно поведение“, споделя ръководителя на проекта Иван Ралев.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта.
Национална програма за младежта (2016-2020) е един от инструментите за изпълнение на приоритетите на националната политика за младите хора. Тя се базира на отчетените потребности на младежите в страната и е в синхрон с приоритетите на европейската политика за младежта.