Работодателите в Бургас предпазливи за наемане на нов персонал

Животът

27-12-2016, 12:34

Снимка:

pixabay

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Безработен се къпе с вода от гробище

В началото на 2017 г. ръст в броя на служителите се предвижда в четири вида предприятия

Работодателите в България дават оптимистични сигнали за наемане на персонал през първите три месеца на 2017 г., сочат резултатите от изследване заетостта на компанията за човешки ресурси "Менпауър България". В началото на новата година най-много наети се очаква да има в сектор "Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги", както и в производството. По региони най-обнадеждаващи са прогнозите в София и Варна, докато в Пловдив се запазва стабилният ръст при числеността на работната ръка от предходното тримесечие.
И в петте региона, участвали в изследването - София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе, - работодателите прогнозират нарастване на числеността на персонала. Най-високи са очакванията за Варна и София, където нетната прогноза за заетостта е 13% и за двата региона. Работодателите в Пловдив предвиждат стабилни темпове на наемане на кадри (12%), докато в Русе и Бургас нагласите са по-предпазливи – съответно 10% и 9%.
Спрямо предходните 3 месеца по-съществена разлика в плановете за назначаване се забелязва единствено във Варна, където се регистрира ръст от 5 пункта. В останалите четири региона не се наблюдават съществени изменения. В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. леко подобрение се отчита в София и Бургас, докато в Русе и Пловдив има спад – със съответно 6 и 3 процентни пункта.
В началото на 2017 г. положителни нагласи за наемане се очертават в 10 икономически отрасъла, включени в изследването. Най-силен пазар на труда се очаква да има в сектор "Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги" (24%), следван от производството, където нетната прогноза за заетостта е 22%. Окуражаващи са очакванията и при търговията на едро и дребно (20%), а най-слаби са изгледите за сектор "Електричество, газ, вода" - едва 1%.
В началото на 2017 г. ръст в броя на служителите се предвижда в четири вида предприятия (микро-, малки, средно големи и големи), които са включени в изследването. Най-значителни разраствания в числеността на персонала се планират в големите компании (24%). Следват средните (14%) и малките фирми (10%), докато най-скромни са очакванията в микропредприятията (5%), при които се регистрира спад от 3 процентни пункта спрямо последните три месеца на 2016 г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен