Община Никола Козлево ще раздава купони за хляб

Документите ще се разглеждат от 7-членна комисия

Наредба за подпомагане на уязвими групи от населението с талони за хляб вече е в сила в община Никола Козлево. Ежегодно за тази цел в бюджета ще бъдат заложени около 100 000 лева, каза за Радио Шумен председателят на Общинския съвет Стефан Стефанов. Всеки одобрен кандидат ще получи еднократно талони за хляб на стойност 50 лева. Помощта ще се отпуска на лица или семейства, чиито доходи са под линията за бедност, определена от Министерския съвет. Сред изискванията са социално слабите граждани да нямат задължения към Общината, да не са собственици на повече от 10 декара земя, да не са производители или търговци по смисъла на Търговския закон и да не са продавали или дарявали недвижим имот през последните три години. Заявленията се подават лично до кмета на Никола Козлево, а разглеждането на документите ще се извършва от 7-членна комисия. Талоните ще бъдат раздавани до 30 март.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен