Търси се директор за новото училище „Коджакафалията“

Мисия Бургас

07-01-2017, 15:25

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Започна дарителска кампания за изграждане на паметник на Коджакафалията

Кандидатстването за работното място ще се осъществява изцяло по електронен път

Община Бургас обявява конкурс за избор на директор на най-новото училище - ОУ "Александър Георгиев - Коджакафалията". Търси се динамичен лидер, който да има ясна и модерна визия за развитие на учебното заведение и стремеж за въвеждане на иновативни методи и високи стандарти на преподаване. Директорът трябва да може да вдъхновява учителите и учениците за създаване на иновативна среда и нова училищна култура, както и да изгражда успешни и активни личности с необходимите знания, умения и компетентности.

Кандидатстването за работното място ще се осъществява изцяло по електронен път. Всички изисквания и критерии, както и заявлението за участие в конкурса /Приложение 1/, вече са качени на официалната интернет страница на Общината - www.burgas.bg в Раздел "Кариери".

В заявлението освен личните данни на кандидата, той трябва да посочи 3 свои ценности и 3 силни качества, които мисли, че притежава и ще са му от полза при заемане на длъжността. Кандидатстващият трябва да представи име и контакт на 2 лица, които са готови да предоставят препоръка за него.

Попълненото заявление се изпраща отново по електронен път заедно с прикачените сканирани копия на останалите необходими документи - автобиография, мотивационно писмо, документ за придобита степен на висше образование, документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, сертификат за работа с компютър, за владеене на английски език и др.

Новост сред изискванията е участниците да изпратят портфолио с добри педагогически практики, осъществени от или под ръководството на кандидата и да представят своята лична визия за развитие на училището - как изглежда едно иновативно училище, какви ще бъдат новите форми на обучение /уроци, учебно време и др./, методите на преподаване и т.н.

Критериите и изискванията на конкурса са насочени към подбор на креативни и амбициозни хора, с желание за работа в сферата на образованието и с иновативни идеи за развитие на учебното заведение. Кандидатстващият трябва да притежава творческо мислене и да проявява иновативност, както и да познава съвременните информационни и комуникационни технологии, за да може да ги използва за повишаване качеството на обучение в училището.

В конкурса могат да кандидатстват и хора, които не са от Бургас, стига да отговарят на останалите условия.

Крайният срок за подаване на документите е 25-ти януари.

При изпращане на документите кандидатите ще получават автоматичен отговор от системата, че са получени успешно, както и персонален код за достъп и извършване на проверка на резултатите.

Допуснатите до следващия етап от конкурса ще се явяват на писмен електронен изпит-тест и решаване на казуси в група, които ще бъдат на 8 февруари. Третият етап включва индивидуално събеседване с избраните кандидати.

Кандидатурите ще бъдат оценявани от експерти от Общината и РУО-Бургас. Одобреният за позицията участник ще бъде предложен за назначаване от кмета и от началника на Регионалното управление на образованието.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен