И Горна Оряховица предприема мерки срещу птичи грип

Мерки за недопускане на заболяването инфлуенца при птиците на територията на община Горна Оряховица предприе общинската епизоотична комисия. На заседанието на комисията присъстваха представители на организации и институции, имащи отношение към проблема. Заместник-кметът Николай Георгиев, който е и председател на комисията, запозна присъстващите със заповедта на министъра на земеделието за незабавното привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност на всички региони в страната, както и за набелязване на мерки за предотвратяване на заболяването. Гл. инспектор от Областна дирекция по безопасност на храните д-р Петър Петров запозна членовете на комисията с болестта инфлуенца по птиците и с констатираните огнища на болестта на територията на България.

Заболяването причинява инфекция, която засяга най-често дивите птици, но може да се разпространи и сред домашните, напр. кокошки, патици и др. Заразените птици отделят вируси със слюнката, носния секрет и изпражненията си и те интензивно се разпространяват сред възприемчивите здрави птици. Огнища на болестта на територията на България са открити в областите Видин, Враца, Пловдив и Пазарджик.

За да бъде предотвратено заболяването на територията на общината, собствениците на домашни птици не трябва да допускат излизането им извън дворовете на стопанствата, за да се предотвратят контактите им с диви такива. Необходимо е фуражите да се съхраняват в закрити помещения и да се спазват елементарни хигиенни изисквания, като измиване на ръцете със сапун и вода преди и след хранене на птиците. При констатирано отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност незабавно трябва да се уведоми ветеринарният лекар или кмета на населеното място. Същото трябва да се направи и при забелязване на масова смъртност при дивите птици.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен