Детската млечна кухня вече ще доставя храна и до домовете

Предвижда се и повишаване на дневния купон от 1,50 на 1,80 лв.

Доставка на храна от Детската млечна кухня на домашен адрес въвежда като нова услуга Община Добрич. Тя обяви публично обсъждане на допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, съобщава БТА.
Предложението е дневната такса за новата услуга да е 2.80 лв. Промените в наредбата предвиждат и повишаване на дневния купон от 1,50 на 1,80 лв.
Мотивът на администрацията за увеличението е, че са въведени нови сезонни менюта за хранене на децата до 3-годишна възраст. С тях се увеличава количеството на пресните плодове и зеленчуци. Вместо консерви се влагат замразени зеленчуци, приготвят се рецепти с повече видове меса. Последното увеличение на цената на купона е било през 2010 г., когато тя е увеличена от 1,20 лв. на 1,50 лв. Отчита се, че за времето от 2010 г. до 2016 г. са се повишили цените на хранителните продукти, материали, горива, вода, ел. енергия и външни услуги.
Детска млечна кухня в Добрич обслужва над 400 деца от 10 месеца до 3 годишна възраст, които не посещават детска ясла. Към нея има обособени 6 пункта за раздаване на храна по кварталите. Анализите показват, че през зимния период повечето родители изпитват затруднение да отидат до обособения пункт и прекратяват вземането на храна. Извършено проучване сред родителите е показало, че 80 процента от анкетираните одобряват идеята за доставка на храна до адрес и твърдят, че биха се възползвали.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"