Прокуратурата обвини шеф от Държавната агенция за бежанците

Бившия главен секретар на Държавната агенции за бежанците Златко Александров е обвинен в умишлена безстопанственост

На 23.12.2016 г. Специализирано звено “Антикорупция” - СГП привлече като обвиняем Златко Александров – бивш главен секретар на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет за умишлена безстопанственост, от която са последвали значителни щети за агенцията в размер на 22 459 лв. /престъпление по чл. 219 ал.3 вр. с ал.1 от НК/.

Досъдебното производство е образувано след като главният прокурор Сотир Цацаров се самосезира по публикация във вестник „Стандарт“ от 23.02.2016 г. със заглавие „Шефът на бежанците изгърмя за скъпи храни“ и разпореди извършване на проверка.

С постановление от 30.06.2016 г. прокурор от СЗА е образувал наказателно производство за умишлена безстопанственост, в рамките на което, след разпити на 30 свидетели и назначаване на икономическа експертиза, на 23.12.2016 г. към наказателна отговорност беше привлечен Златко Александров.

Разследването е установило, че на 11.06.2015 г. Александров е бил упълномощен от Председателя на Държавна агенция за бежанците /ДАБ/ да представлява агенцията в качеството й на възложител на обществени поръчки.

В нарушение на Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор и на длъжностната си характеристика, Александров не е положил достатъчно грижи за управлението и запазването на повереното му имущество, от което са последвали значителни щети за ДАБ в размер на 22 459 лв.

На 02.12.2015 г. бившият главен секретар е взел и подписал решение за откриване на процедура на договаряне без обявление /по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП/, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за осигуряване храненето на лицата, настанени в териториалните поделения и в местата за настаняване на чужденци, подали молба за международна закрила на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет //РПЦ- гр. София- ж.к. „Овча купел”, кв. „Враждебна и кв. „Военна рампа”, РПЦ- с. Баня, РПЦ- гр. Харманли, ТЦ- с. Пъстрогор/. Той е одобрил обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата, и на 09.12.2015 г. сключил договор за периодични доставки на хранителни продукти със срок за заплащане на цената - до 18.12.2015 г.

Установено е, че към момента на вземане на решението за откриване на процедурата от Александров, не е била налице необходимост от доставянето на малотраен варено- пушен колбас „Телешки” с общо тегло - 5 378, 35 кг., тъй като към този момент такива хранителни продукти са били налични  в складовете на ДАБ. По същото време е отчетено и намаляване броя на настанените лица в териториалните поделения и в местата за настаняване на чужденци.

Установено е още, че доставеният колбас, за който ДАБ са заплатили сумата от 21 298,27 лв., е със срок на годност 04.03.2016 г. Поради неговата негодност за консумация след изтичане на срока, на 19.04.2016 г. е бил унищожен от „Екарисаж- Варна“.

Освен тези щети, настъпили пряко за ДАБ, за сметка на държавната агенция са настъпили и щети в размер на 1 161 лв. , представляващи стойността на услугата по събиране, транспортиране и обезвреждане /унищожаване/ на колбаса.

Александров е с мярка за неотклонение „Подписка“ .

Разследването продължава.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен