Съдът потвърди мярката за неотклонение на Иван Тотев

Крими

19-01-2017, 12:40

Снимка:

plovdivutre.bg архив

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Определението е окончателно

Пловдивският окръжен съд потвърди постановлението на Софийска градска прокуратура от 28.12.2016 г. за привличане на обвиняем, предявено му на 10.01.2017 г., в частта, в която на Иван Тотев е определена мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 20 000 лева, вносима в 5-дневен срок.
Делото е образувано в Пловдивския окръжен съд, след като от Софийска градска прокуратура по факс вчера е изпратена жалбата на защитника адвокат Елдъров срещу размера на паричната гаранция.
Пловдивският окръжен съд намира, че жалбата срещу взетата мярка за неотклонение е неоснователна. Престъплението е с висока степен на обществена опасност, а събраните доказателства сочат наличието на обосновано предположение, че обвиняемият Иван Тотев е извършил деянието, в което е обвинен.
Доводите на защитата, че при определяне на размера на паричната гаранция не е изследвано имотното състояние на обвиняемия са неоснователни, а твърденията за получаваното брутно трудово възнаграждение не е подкрепено с доказателства и не изчерпва въпроса за имотното състояние на обвиняемия, поради което и не опровергава възможността да се изплати така определения размер на паричната гаранция.
Обвинението е за тежко умишлено престъпление с висока степен на обществена опасност, с настъпили значителни вредни последици, оценени на един милион лева, като случаят е квалифициран от държавното обвинение и като особено тежък.
Предвид повдигнатите обвинения съдът намери, че определената мярка за неотклонение е законосъобразна по отношение вида и обоснована по отношение на размера и съобразена с целите на чл. 57 от НПК, поради което следва да бъде потвърдена.
Определението е окончателно.