Готвачът с дрогата, имал и други наказания заради наркотици

Крими

20-01-2017, 13:00

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Арестуваха наркодилър с дрога и електронна везна в колата му

Бургаски окръжен съд реши - остава в ареста

Готвачът на ресторант "Хепи" Галин Караверленски е имал и други наказания за разпространение на наркотици. Някои дори се шегуват, че вместо да завива суши, свивал цигари с марихуана. Наказанията са били много по-леки - обществено порицание и пробация. Видно обаче не са оказали необходимото възпитателно въздействие. По тази причина Окръжен съд – Бургас определи мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Галин К., обвиняем за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. За това престъпление законът предвижда наказание „Лишаване от свобода“ от две до осем години и глоба от 5000 до 20 000 лева, т.е. касае се за тежко умишлено престъпление по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК.
Досъдебното производство е започнало срещу виновното лице за  това, че на 23.06.2016 г. в гр. Бургас, в лек автомобил, паркиран в ж.к. Изгрев, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество –марихуана. С постановление от 18.01.2017 г. на разследващия орган, Галин К. е привлечен като обвиняем за това, че в периода от 23.06.2016 г. до 17.01.2017 г., в условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл. 16 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал с цел разпространение и разпространил високорисково наркотично вещество — коноп с процентно съдържание на активно действащия компонент тетрахидроканибинол 7,60%, 6.00%, 6.40%, 5.8% и 8.70%.
Окръжен съд – Бургас направи извод, че от доказателствата, събрани на досъдебното производство до момента – протокол за оглед на местопроизшествие от 23.06.2016г., протоколи за претърсване и изземване от 17.01.2017г. и протокол за обиск и изземване от 17.01.2017 г.,; от показанията на свидетелите; от справките от мобилни оператори и справка за съдимост на обвиняемия; в заключенията по извършените химически експертизи,  както и във веществените доказателства – албуми с фотоснимки, може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият Галин К. е извършил престъплението, за което е привлечен като обвиняем, т.е. налице е първата предпоставка на чл. 63, ал. 1 НПК за вземане на най-тежката мярка за неотклонение.
Съдът намери, че опасността обвиняемият да извърши престъпление, ако не бъде задържан, е реална. Същата се обосновава от данните по делото за личността на обвиняемия. Галин е с обременено съдебно минало – първоначално за деяние по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 от НК (за държане на високорискови наркотични вещества, като деянието представлява маловажен случай), осъществено на 15.01.2016 г., на основание чл. 78а, ал. 6, вр. ал. 1 от НК е бил освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „Обществено порицание“ (с решение на Районен съд - Бургас, влязло в сила от 10.03.2016 г.). С определение за одобряване на споразумение по дело на Окръжен съд - Бургас, влязло в сила от 13.05.2016г., за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК (държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество), осъществено на 22.02.2016 г., му е било наложено наказание „Пробация“. Съдът заключи, че от изложеното се налага извода, че обвиняемият е трайно ангажиран с извършването на престъпления по чл. 354а от НК. Според Бургаският окръжен съд наложените му до момента наказания – обществено порицание и пробация, очевидно не са изиграли своя поправителен и превъзпитателен ефект. Предвид това, съдът счете, че Галин К. е личност с висока степен на обществена опасност и с утвърдени престъпни навици, предвид демонстрираната трайна склонност към извършване на престъпления с високорискови наркотични вещества. В тази връзка Бургаският окръжен съд заключи, че ако обвиняемия бъде на свобода, съществува реална опасност същият да извърши ново престъпление.
Определението на Окръжен съд – Бургас може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Бургас в тридневен срок.