Наближава крайният срок за плащане на наемите за морските плажове

Той е 15 февруари

Министерството на туризма уведомява наемателите, по действащи договори за наем на морски плажове, по които срокът за плащане на годишни наемни цени е до 15.02.2017 г., да внесат годишната наемна цена за 2017 г. по сметка на Министерството на туризма. 

Банкова сметка: BG71BNBG96613000117101.

Следва да имате предвид, че съгласно база данни на НСИ – средногодишна инфлация, спрямо предходна година за 2016 г. е (-0.8 ) и наемните цени по договорите за наем се запазват непроменени спрямо 2016 г., съобщават от Министерството на пуризма.

За въпроси и информация за размера на наемните цени, може да се свържете с експерте от Дирекция „Управление на морските плажове“ на тел. 02/ 9046 879 и 02/ 9046 833.

Посочената сметка се отнася и за наемателите по действащи договори за наем на морски плажове с друг краен срок за заплащане на наемните цени за 2017 г., в случай че посочената в договорите за наем сметка е различна от горепосочената.