Констатирани са 4 случая на заболяване от хепатит А в гр. Чепеларе

Личните лекари съветват за спазване на личен хигиенен режим и дезинфекция

Община Чепеларе информира гражданите, във връзка с констатираните 4 случая на заболяване от хепатит А в гр. Чепеларе, че е уведомена Регионалната здравна инспекция. Здравните органи определят случаите като единични и засега няма основание да се говори за епидемия.
Предприети са необходимите мерки в образователните институции, където се извършват засилени мерки по хигиена и дезинфекция. Извършени са контролни тестове на учениците, които са били в контакт със заболелите от вируса.
Личните лекари съветват за спазване на личен хигиенен режим и дезинфекция.