Над милион лева от наеми на земеделска земя очаква община Тервел

Средства се очакват и от търговски обекти, свободни терени и жилища

Прогнозата за очакваните приходи от разпореждане с общинско имущество в община Тервел през 2017 г. е за 1 417 000 лева, съобщават от местната администрация.
Най-много постъпления - над милион лева, се очаква да постъпят от отдаване под наем на земеделска земя.
Най-много са очакваните постъпления от наеми - 1 134 500 лева. Сред имотите, които ще се отдават под наем, освен земеделска земя, са търговски обекти, свободни терени и жилища.
Според разчетите, от продажба на общински имоти се очаква в местната хазна да постъпят близо 266 хиляди лева. За продажба през тази година местната власт предвижда да предложи празни дворни места, жилищни терени, лозя и др.
Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, в община Тервел за 2017 г. ще бъде разгледана на предстоящото заседание на общинския съвет в добруджанския град.
От местната администрация посочват, че за да може общината да кандидатства за финансиране по европейски програми, както и за изпълнение на капиталовата програма, е важно тя да бъде финансово обезпечена. Във връзка с това, важно е доброто управление на общинската собственост, което носи приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, приходи от продажби, учредено право на строеж, такси и други.