413 деца с увреждания ще бъдат подкрепени с новите месечни помощи

От началото на 2017 година

В Добричка област 413 деца с трайни увреждания ще бъдат подкрепени с новите месечни помощи, които започват да се изплащат от началото на 2017 година, съобщиха от регионалната дирекция за социално подпомагане в Добрич.
Новият размер на месечната помощ за дете с 90 на сто увреждане, отглеждано от родителите или осиновителите си, е 930 лева. При по-малка степен на увреждане помощта е по 450 и 350 лева за месец, посочват от регионалната дирекция.
Роднини и близки, както и приемни семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания, ще разчитат на финансова подкрепа от 350 до 490 лева за месец. Помощите ще се предоставят до навършване на пълнолетие, а ако страдащите от трайни увреждания продължават да учат, ще получават средства и до 20-годишна възраст.