Министър Василева: В язовирите има достатъчно вода, няма опасност от кризи

Хората трябва да са спокойни, че са гарантирани водоснабдяването на населените места и напояването

„В язовирите има достатъчно вода и няма опасност от кризи. Хората трябва да са спокойни, че са гарантирани водоснабдяването на населените места и напояването. В същото време има достатъчно свободен обем, за да бъдат поети  количествата от пролетното снеготопене“. Това заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология прогнозните снежни запаси за страната като воден еквивалент са 1, 9 пъти по-големи в сравнение с м. г., което ще гарантира потреблението.

Министърът изрази разочарованиeто си, че през последните дни се чувства като в театър на абсурда: „До вчера получавах въпроси дали ще прелеят язовирите, днес ме питат дали са под мъртвия обем“.

В момента в големите и значими язовири има 3474, 8 млн. куб. м, което представлява 54% от техния обем. Водата в язовирите за питейно-битови  нужди е 1054, 7 млн. куб. м или 70, 3%. Язовирите за напояване са пълни на 46, 2%, а енергийните на 55, 5%. Никъде няма язовир, чието ниво е под мъртвия обем.

Това се отнася и за яз. „Въча“. Общият му обем е 226 млн. куб. м., а мъртвият – 24 млн. куб. м. Сега в язовира има 127 млн. куб. м вода или 56,4%.

„В началото на януари операторът ни попита дали може да използва по-голям ресурс от разрешения по график , на което ние отговорихме с „не“. Така че няма драма. Това е оперативна кореспонденция“, заключи министър Василева.