Областният управител свиква консултации за определяне състава на РИК

На 29 януари 2017 г. от 11.00 часа в зала „Пресцентър“ на ОА

Областният управител на Добрич Детелина Николова насрочи провеждане на консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия във връзка с предстоящите на 26 март 2017 г. избори за народни представители. Консултациите са на основание чл. 60 от Изборния кодекс и Решение № 4130-НС/26.01.2017 г. на Централната избирателна комисия и ще се проведат на 29 януари 2017 г. от 11.00 часа в зала „Пресцентър“ на Областна администрация.

 При участието си в консултациите политическите партии и коалиции – ПП ГЕРБ, коалиция „БСП – лява България“, ПП ДПС, коалиция „Реформаторски блок“, коалиция „Патриотичен фронт“, коалиция „България без цензура“, ПП Атака и коалиция „АБВ“, трябва да представят писмено предложение за състав на Районна избирателна комисия; заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24 януари 2017 г.; пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, когато участват упълномощени лица; предложение за резервни членове на партиите и коалициите; декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.