Европа дава на България още 6.1 милиона евро за мигрантите

ЕК отбелязва, че отпуснатите средства ще бъдат управлявани от Международната организация за миграцията

Европейската комисия съобщи днес, че предоставя още 6.1 милиона евро за България от фонда за извънредни ситуации.
Средствата са предназначени за покриване на разходите, свързани с миграцията. От тази сума 3.6 млн. евро ще бъдат насочени към предоставянето на защита на непридружени деца мигранти, за разноски по доброволното връщане на мигранти, както и за предоставяне на съвети и услуги на чужденците, информира БТА. Останалите 2.5 млн. евро ще послужат за допълнение към усилията, предприети от МВР за охрана на границите и за подобряване на работата на службите по предоставянето на убежище.
ЕК отбелязва, че отпуснатите средства ще бъдат управлявани от Международната организация за миграцията. Допълва се, че от октомври миналата година към нашата страна са били насочени 149 милиона евро, като досега са били изплатени 91 милиона евро за справянето с мигрантите.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен