Почина историкът от Регионалния исторически музей Нейчо Кънев

Поклон пред паметта му!

Роден в Стара Загора на 16.12.1941 г. През 1966 г. завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „История“ и постъпва на работа в Исторически музей – Стара Загора. От 1968 до 1963 г. работи като инспектор към Окръжния Държавен архив в Стара Загора. От 1973 г. е отново на работа в Окръжния исторически музей, като завеждащ филиал „Бранителите на Стара Загора 1877 г.“ От 1977 г. е научен сътрудник III ст., а от 1987 г. е научен сътрудник  I ст. От 1991 г. до пенсионирането си през 2006 г. завежда отдел „История на България XV-XIX в.“ Регионалния исторически музей.
Автор е на над 170 научни и много научно-популярни статии и книги, посветени на миналото на Стара Загора. Научните му интереси са резултат на половинвековен неуморен труд и обхващат различни аспекти на българското Възраждане – проучване на местното образователно и читалищно дело, борбата за независима българска църква, развитието на националноосвободителното движение в Старозагорско. Особено значими са публикациите му, свързани с действията на Предния отряд под командването на ген. Гурко по време на Руско-турската освободителна война и героичните и трагични събития на 31 юли 1877 г., оставили ярък отпечатък върху живота и облика на Стара Загора. Негов принос са и изследвания върху живота и дейността на величави личности от националната ни история като Васил Левски, поп Минчо Кънчев, Нестор Марков и редица други.
 Ще го запомним като човек отдал творческата си енергия  за събирането, съхраняването и популяризиране на богатото културно-историческо наследство на Стара Загора и региона.
Дълбок поклон пред паметта му!Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"