Колекцията „Сидония Атанасова” гостува в Художествена галерия

На 15 февруари 2017 г., от 17, 30 часа

В Художествена галерия - Добрич на 15 февруари ще бъде открита изложба на Сидония Атанасова/1909 – 1994/ – уважавано име в българската графика. Колекцията от 51 гравюри на дърво е от фонда на Художествена галерия „Илия Бешков” – Плевен. Тя представя с хронологична яснота творчеството на художничката в широкия времеви диапазон на творбите  – от 1937 г. до 1988 г., създавани с впечатляващата любов към родната история и пейзаж.
Поднесена по един съвременен начин, изложбата е почит и признателност към творчеството на вглъбената и търпелива работа на художничката, последователка на възрожденската техника - гравюра на дърво.

Ето какво казва проф. Марин Добрев за нея: „Сидония Атанасова е едно от най-големите имена в българската графика, а когато говорим за техника гравюра на дърво има три имена -  Васил Захариев - техния учител, Веселин Стайков и Сидония Атанасова. Тъй че в цялата история на българската графика това са трите имена, които дават всички възможни вариации и неподозирани в някои случаи възможности на гравюрата, която е една от най-трудните техники...”

Да припомним и думите на академик Светлин Русев за авторката: „Завръщането днес към Сидония  Атанасова е колкото памет за един изключителен творец – изтънчен, странен и чужд на мимолетните артистични изкушения, толкова  и актуален, необходим във време на несбъднати  илюзии и девалвирани  професионални критерии...”

 Ценителите на изобразителното изкуство имат възможност да се потопят в творческия сват на художничката до 15 март.

          Сидония Атанасова е родена на 21 март 1909 г. във Враца, в семейството на генерал лейтенант Илия Атанасов и учителката Райна Атанасова. През 1911 г. семейството се премества в Белоградчик. По-късно тя споделя, че пребиваването й в ранно детство в този град е спомогнало „за оформяне на по-живо въображение с неговата околност и причудлива скална природа”.

През 1915 г. семейството на генерал Атанасов се установява в Плевен, където през 1929 г. Сидония Атанасова завършва реалната гимназия. На 1 октомври 1930 г. тя е студент в Държавната художествена академия в София. Приемът в академията, самата тя отбелязва като „интересен епизод” в живота си, за който разказва: „В 1930 г., под влиянието на приятелката ми, заминах за София да следвам Музикалната академия. Но поради непредвидено стечение на обстоятелствата пропуснах срока на конкурса. Тогава реших да се явя на конкурсния изпит на Художествената академия, който се проведе два дни по-късно. Изпита издържах много добре (без подготовка) и постъпих в отдел декоративно изкуство”.
          Курсът на обучението й в отдел „Декоративно изкуство” е при професорите Стоян Баджов, Никола Кожухаров, Васил Захариев, Николай Райнов (история на изкуството) и Стоян Райнов (керамика). През тези години изучава факултативно графика при проф. Васил Захариев. Завършва академията на 28 юни 1936 г. с успех много добър. Следват години на учителстване: в Девическата гимназия в Пазарджик -1939 г.; в Мъжката гимназия в Дупница – 1941 г.; в Смесената гимназия в Разград – 1942 г., в Девическата гимназия в Ловеч – 1943 г. и от края на 1943 г. до юли 1946 г. – в Плевен.
   1936 година бележи началото на присъствието на Сидония Атанасова в националния художествен живот.
Скромно отбелязва участието си в XII и XIII-та изложба на Дружеството на независимите художници 1936 и 1937 г. „с две творби”, като допълва: „И във всички национални художествени изложби без пропуск в гр. София от 1937 г. до 1981 г. с две-три дърворезби...”
 И като обобщение на творческия си път, Сидония Атанасова завършва: „В творчеството си съм се старала да не се влияя нито от наши, нито от чужди художници, а да си създам свой собствен стил”.