Дават под наем два морски плажа в Балчик

За срок от 5 години

На 27 февруари ще се проведе търг с тайно наддаване за централната ивица в Балчик. Крайбрежният обект е с обща площ 16 159 кв. м, като активната територия, определена по смисъла на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е 14 108 кв. м. От активната площ са изключени заливаеми площи,  брегоукрепително съоръжение и инфраструктурни обекти, съобщава Радио Варна. Стартовата годишна цена без ДДС е 30 370 лв., а наемният срок – 5 години. Изискванията към кандидатите са описани в тръжната документация. Заявления за участие в търга се приемат до 24-и този месец.

Другата ивица, която също се дава за срок от пет години, е Нов плаж – Балчик, с обща площ 5 248 кв. м, като активната част е 1 602 кв. м. Наддаването ще бъде на 24 февруари при начална цена 2 089 лева без ДДС.

Проектодоговорите за наем гласят обявената цена за чадър и шезлонг да остане непроменена за срока на ползване. Наемателите са длъжни да осигурят техническо оборудване, водното спасяване, здравно обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на плажа в периода не по-късно от 1 юни и не по-рано от 30 септември. Стопанинът е длъжен да предостави не по-малко от петдесет на сто от активната ивица за свободно разполагане на плажни принадлежности.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"