Проверяват се лицензите на "Топлофикация - София"

КЕВР започва работа по промяна на общите условия на "Топлофикация - София"

Комисията за енергийно и водно регулиране започва работа по промяна на общите условия на "Топлофикация - София". Днес в комисията е постъпило такова искане от Асоциация "Активни потребители" и то вече се разглежда. Заради продължителната авария в ход е и проверка на КЕВР за нарушения на лицензиите на дружеството за пренос на топлинна енергия и за производство на електрическа и топлинна енергия.Евгения Харитонова, член на КЕВР: Наши експерти са в "Топлофикация София". Първо им поискахме известно количество информация, която да дойде при нас. И от края на миналата седмици те са в дружеството, за да проверят на място. При положение, че се установи, че не са си изпълнили точно лицензионни дейности, може да се стигне и до глоби.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен