Министър Костова: Няма нарушения при обществените поръчки в МОСВ

Вътрешният одит, който обхваща периода от 1. 10. 2016 г. до 31. 12. 2016 г. констатира, че са спазени законовите норми при възлагането на обществените поръчки

„Няма констатирани  нарушения в обществените поръчки на Министерството на околната среда и водите“. Това заяви на пресконференция служебният министър Ирина Костова при представяне на екипа и приоритетите в работата си.
Докладът на МОСВ до МС беше предаден в срок. Вътрешният одит, който обхваща периода от 1. 10. 2016 г. до 31. 12. 2016 г. констатира, че са спазени законовите норми при възлагането на обществените поръчки. По одит на Сметната палата през 2016 г. са дадени препоръки, които се изпълняват.
Министър Костова подчерта, че основен приоритет в работата й е предстоящото председателство на Съвета на ЕС. Вече се състоя срещата на т. нар. „Тройка“ – Естония, България и Австрия, които ще поемат председателството в периода 1 юли 2017 – 31 декември 2018 г. На нея е договорено основен приоритет през тези 18 месеца да бъдат еко-иновациите.
Като втора задача по важност е изпълнението на Оперативна програма „Околна среда“(ОПОС). Министърът съобщи, че до 15 февруари 2017 г. Управляващият орган по ОПОС ще подаде към Сертифициращия орган в Министерство на финансите коригирания окончателен сертификат. Това е един от документите, с който ще бъде затворен първият програмен период.
Работи се усилено по изпълнение на ОПОС 2014-2020. Четири проекта във водния сектор са в процес на оценка – Пловдив, Елхово, Чирпан и Тутракан. Очаква се най-скоро да бъде подписан договорът за безвъзмездна помощ на Пловдив. В напреднала фаза е и проектът на Елхово, а Чирпан и Тутракан  се очаква да бъдат подписани през второто тримесечие на 2017 г.
Министърът очерта и основните задачи в секторите „Отпадъци“ и „Въздух“. В сферата на отпадъците основна цел е намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци, затова през първото тримесечие на 2017 г. ще бъде обявена покана за представяне на проектни предложения за изграждане на анаеробни инсталации за третиране на биоразградими отпадъци. Ще бъдат изпратени покани към три Регионални сдружения за управление на отпадъците  – Русе, Благоевград и Бургас. През второто тримесечие ще бъде обявена и покана за изпълнение на трета фаза на проекта за интегрираната система за управление на отпадъците на Столичната община.
МОСВ ще продължи да работи активно за подобряване на качеството на атмосферния въздух . На национално ниво стои проблемът с превишаване на нивата на фините прахови частици, а на регионално – превишаване на нормите на серен диоксид в Гълъбово. Ирина Костова подчерта, че МОСВ предприема действия за надграждане на съществуващата система за ранно предупреждение, разработена и въведена в експлоатация за прогнозиране на наднорменото замърсяване със серен диоксид на приземния атмосферен слой на територията на Старозагорска област.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен