От НОИ публикуваха условията за пенсиониране през следващите години

Общество

22-02-2017, 06:00

Снимка:

noi.bg

Автор:

Мила Иванова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Правителството одобри промени в състава на Надзорния съвет на НОИ

Съгласно условията през 2037г. мъжете и жените ще се пенсионират при достигане на една и съща възраст, но при различен стаж

От НОИ публикуваха условията за пенсиониране през следващите години. Ето и основните акценти: За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст след 31.12.2016 г, осигурените лица трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен стаж. Съгласно условията през 2037г. мъжете и жените ще се пенсионират при достигане на една и съща възраст, но при различен стаж. Съгласно чл.68, ал. 4 от КСО след 31 декември 2037 г. възрастта по се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота.
Правото на пенсия не се погасява по давност. Лицата, които в предходна година са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще могат да се пенсионират във всеки следващ момент по вече изпълнените условия и през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране. Вземането на пенсия се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася, припомнят от НОИ.
Повече информация може да откриете на официалната страница на НОИ.