В Разградско са осъдени 144 мними пенсионери по болест

Ощетили държавата през 2016 год. с 666 396 лева

144 мними пенсионери, използвали неистински официални документи, за да получат социални пенсии за инвалидност, месечни добавки за социална интеграция – за транспорт и диетично хранене и лекарства, са осъдени през 2016 г. по актове на Районната прокуратура в Разград.  Размерът на присвоените суми е 666 396, 92 лева от престъпленията по член 212, ал. 1 и по член 212б, ал. 1 от Наказателния кодекс, извършени като продължавано деяние. Над половината от нанесените щети за бюджета на Националния осигурителен институт в размер на 359 236, 73 лв. са възстановени, а 307 160, 19 лв. не са преведени от осъдените лица в бюджета на НОИ. Срещу тях са  предявени граждански искове, които са уважени в пълен размер от съда, съобщават от Апелативна прокуратура Варна.

През 2016 г. Районната прокуратура в Разград внесла общо 131 акта срещу мними пенсионери по болест, получили пенсии за инвалидност с неистински експертни решения на ТЕЛК.  Внесени са били 98 обвинителни акта в съда. Сключени са 33 споразумения с мнимите пенсионери по болест, които са възстановили присвоените пари от бюджета на НОИ.

Един от предадените на съд през миналата година, присвоил с неистинско експертно решение на ТЕЛК 3375 лева, е получил ефективна наказание 1 година и осем месеца при първоначално строг режим. След обжалване на присъдата на първоинстанционния съд въззивната съдебна инстанция намалила размера на наложеното наказание на 1 година лишаване от свобода при строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

По актове на Районната прокуратура в Разград през 2015 г. са осъдени 67 мними пенсионери по болест, нанесли щети на бюджета на НОИ в размер на 280 922 лв. От тях са възстановени от осъдените лица 119 984 лв.

През 2014 г. Районната прокуратура в Разград е внесла в съда 18дела срещу мними пенсионери по болест. Осъдени са били 11 души, като останалите 7 са получили осъдителни присъди през следващата година. От нанесените от тях щети в размер на 70 473 лв. са възстановени едва 7990 лв.

Всички дела срещу пенсионери по болест, ползвали неистински експертни решения на ТЕЛК, са получили осъдителни присъди.