Приходите от нощувки в областта през декември са 423.8 хил. лв.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2016 г. се увеличават с 43.3%

През декември 2016 г. в област Добрич са функционирали 41 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.4 хил., а на леглата - 3.2 хиляди. В сравнение с декември 2015 г. се отбелязва ръст  на общия брой места за настаняване, съобщават от ТСБ.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2016 г., е 8.7 хил., или с 38.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2016 г. се увеличават с 43.3% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 4.7 хиляди. От всички пренощували лица 72.0% са българи, като по-голямата част от тях (69.5%) са нощували в места за настаняване с 1, 2 или 3 звезди. Чуждестранните туристи посетили област Добрич през декември 2016 г. са предимно от Румъния -82.4%, Турция -2.8% и от Обединеното кралство -1.7%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2015 г. е 8.8%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди (14.0%). Понижение има при местата за настаняване с 3 звезди - с 3.4 процентни пункта.

Приходите от нощувки през декември 2016 г. достигат 423.8 хил. лв., като приходите от български граждани са 63.0%, а от чужди граждани -  37.0%.

 

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен