Кои райони ще излъчат най-много депутати и кои най-малко?

Разпределението на мандатите не е равномерно

На 26 март с гласовете си ще определим кои ще бъдат 240-те народни избраници, които да представляват всички райони в страната. Разпределението на мандатите не е равномерно, информира БНТ.

Броят на мандатите във всеки район зависи от броя на постоянно живеещите там. Така най-голямо представителство в парламента ще има 23-ти многомандатен избирателен район в София, от където ще се излъчат 16 депутати. На другия полюс са цели 9 области - Перник, Видин, Силистра, Търговище, Габрово, Разград, Смолян, Ямбол и Кюстендил. Те ще бъдат представлявани от по 4-ма свои избраници.Варна е районът, който ще излъчи 15 депутати. С човек по-малко ще изберат жителите на Бургас и 25 район в София. А 24- ти има 12 мандата за разпределяне. По единайсет депутати в бъдещия парламент ще има от Стара Загора, двата Пловдивски района и Благоевград.

Цветозар Томов - говорител на ЦИК: "Принципът на разпределението трябва да гарантира приблизително равен брой гласоподаватели за всеки мандат. Не мога да кажа, че този принцип се спазва абсолютно навсякъде, защото има промени в населението - миграционни процеси, които се отчитат, но все пак с известни отклонения".

Сред районите със средно предствителство - нито много, нито малко депутати, са Пазарджик и Плевен, които ще излъчат по 9 народни представители. Следват Велико Търново, Русе, Хасково и София област, които ще определят по 8 депутати. По 6 народни представители ще имат областите Враца, Добрич, Шумен и Сливен. А по 5-ма ще излъчат Кърджали, Монтана и Ловеч. Гласовете от чужбина участват само в разпределението на национално равнище, защото няма задграничен самостоятелен избирателен район. Цветозар Томов - говорител на ЦИК: "Когато се разпределят мандатите на национално равнище - всяка от партиите, прескочила 4 процента, получава толкова депутатски места, колкото съответстват на общия й резултат в цялата страна от всички гласоподаватели, след това следва разпределение по метода "Хеър- Ниймайер" по райони. При първото разпределение на броя депутатски места - гласовете от чужбина участват, при второто не участват".

Разпределението на мандатите у нас до 2007 година става по метода "Д'ондт". След това е приет методът "Хеър- Ниймайер". На практика сега броят на гласовете, получени от всяка партия се разделя на броя на мандатите за района.

"При "Хеър-Ниймайер" е възможно депутат с много малко гласове да бъде избран, а при "Д'ондт", е възможно от листа с много гласове - да не бъде избран депутат, тоест те дават отклонения в две противоположни посоки. Ще кажа, че идеално решение няма", ккоментира Цветозар Томов.