Министри на страните-членки на ЕС обсъдиха приоритетите в сигурността и отбраната

На заседанието присъстваха външните министри и министрите на отбраната на всички страни-членки на ЕС

Заседание на Съвета „Външни работи” на ЕС с участието на министрите на външните работи и министрите на отбраната се проведе днес, 6 март, в Брюксел, Белгия, съобщава пресцентърът на Министерството на отбраната. България беше представена от служебният министър на отбраната Стефан Янев и заместник-министъра на външните работи от служебния кабинет Любомир Иванов.

Министрите обсъдиха постигнатия напредък и по-нататъшните стъпки в изпълнение на приоритетите в областта на сигурността и отбраната, произтичащи от новата Глобална стратегия на ЕС по външната политика и политиката за сигурност.

Взето беше решение за създаване на нова постоянна военна структура за планиране и провеждане на мисии и операции по линия на Общата политика за сигурност и отбрана с цел подобряване на тяхната ефективност. В отговор на новите заплахи и променящата се геополитическа среда беше постигнато съгласие за продължаване на работата по изграждане на Постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната.

Подчертано беше, че засилването на отбранителното сътрудничество в ЕС е само допълващ елемент, който засилва способностите на НАТО, като Алиансът остава основен гарант за сигурността.